Vereniging

De EHBO Vereniging Schagen is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Deze organisatie bestaat al meer dan 100 jaar en heeft meer dan 565 aangesloten verenigingen. De EHBO vereniging Schagen heeft momenteel 50 leden.

Het bestuur van de EHBO vereniging Schagen bestaat uit vijf leden, die zich als vrijwilliger inzetten voor de vereniging. De bestuursleden worden gekozen door de leden van de vereniging tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering.

De volgende bijlage bevat alle informatie, welke wij verplicht zijn te publiceren door de overheid vanwege onze ANBI (Algemeen nut beogende instelling) status:

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Penningmeester 

Secretaris

Algemene bestuursleden:

Beloningsbeleid:

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning (salaris) voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden in principe vergoed. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld voor het vervullen van hun functie.

Eerste Hulp bij Ongelukken Afd. Schagen is een ANBI. Dat houdt in dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over giften, donaties of nalatenschap.