Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 mei 2023

Beste EHBO-er,

Graag nodigen wij je uit voor de jaarvergadering op dinsdagavond 16 mei a.s.

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Wijkgebouw De Groene Schakel, Iepenlaan 59 te Schagen

Er is zoals altijd weer genoeg te doen.

Bovendien vinden wij het een leuke kans om je (weer) eens te spreken! Speciaal ook aan onze nieuw-gediplomeerden: voel je uitgenodigd!

Een agendapunt van vorig jaar komt nog een keertje voorbij. De gemoderniseerde statuten zijn tijdens de vorige jaarvergadering al goedgekeurd door de aanwezigen. Helaas kon door een administratieve fout geen passage bij de notaris plaatsvinden. Daarom doen we de oefening nog een keer over en zullen we je vragen via het stemrecht deze statuten goed te keuren. Je vind ze, ter inzage, in de bijlage.

Ander nieuws is dat Karin Holtman, één van onze instructeurs, haar activiteiten voor onze vereniging gaat beëindigen. Wij willen haar danken voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging!

Na afloop van de vergadering is er een hapje en een drankje

Agenda

1.      Opening 20.00 uur

2.      Mededelingen en ingekomen stukken

3.      Goedkeuring notulen jaarvergadering 25 mei en extra vergadering 30 juni 2022

4.      Jaarverslag secretaris

5.      Jaarverslag penningmeester

6.      Financiële begroting met décharge over de boekjaren 2021-2022

9.   Vaststellen nieuwe statuten

10. Afscheid instructeur Karin

10. Rondvraag

11.  Sluiting

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groeten,

bestuur EHBO-vereniging Schagen