Privacyverklaring KNV EHBO Schagen

Beste leden,

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de KNV EHBO Schagen van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevensverwerkingen zijn voor zover vereist gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Deze meldingsverplichting vervalt met het inwerking treden van de AVG.

Hieronder de link naar onze privacyverklaring

LINK: Privacyverklaring EHBO Schagen