Nieuwsbrief februari 2022

Beste EHBO-er,

Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder sinds Covid-19 ons ‘samen leven’ in de war heeft gebracht. Wij hopen uiteraard dat het goed met je gaat. Gelukkig zijn op het moment van dit schrijven de berichten een stuk positiever en kan Nederland zeer waarschijnlijk weer meer openen.

Ook dit seizoen lijkt het lesgeven op een soort Stop ’n go met plotselinge pauzes, annuleringen en opnieuw opstarten van lesroosters. Het bestuur acht zich gelukkig met de huidige leslocatie en de bijkomende flexibiliteit. Daarnaast willen wij onze instructeurs en leden bedanken voor hun veerkracht!

Kort willen wij je aandacht voor het volgende. Het bestuur heeft zich te houden aan afspraken rondom toegang tot de leslocatie. We zijn blij met de medewerking die wij van onze leden kregen, en krijgen! Helaas zijn er toch ook een paar mensen die onze vereniging hierom hebben verlaten. Hoewel wij slechts kunnen verwijzen naar de Rijksoverheid gaat dit ons natuurlijk wel aan het hart. Ook de komende tijd wordt nog wat gevraagd van onze behendigheid om te gaan met de aanpassingen. Alvast onze dank daarvoor.

Wij zijn halverwege het lesseizoen. Basiscursisten die in 2020 hun examen zouden doen hebben dit jaar extra “ophaal”lessen ontvangen en alsnog hun cursus met een succesvol examen afgerond. Wij willen ze feliciteren en zien ze graag als herhalingscursist terug! De meeste herhalingsleden hebben hun dagcursus kunnen volgen. Nog één groep herhalingscursisten gaat van start met herziene lesdata; meer informatie zullen zij via mail ontvangen.

Er staat op 1 maart 2022 een avond gepland waar onze instructeur Karin Holtman ons kan vertellen over preventie van ongelukken in- en om het huis. In principe is iedereen welkom; later daarover meer. Ook hopen wij een jaarvergadering te kunnen inplannen, mede om het bestuur décharge te geven over de lesseizoenen 2020 t/m 2022 en er zijn plannen om in de loop van het jaar een cursus wandelletsel te laten plaatsvinden voor geinteresseerden, wij zullen hier later nog een aparte mail over sturen met infomatie. We zullen ervoor zorgen dat de uitnodiging netjes op tijd wordt verstuurd. En… alles natuurlijk weer onder het gebruikelijke voorbehoud.

Ten slotte willen wij alle leden bedanken voor hun trouw, steun en complimenten. Blijf gezond en graag tot ziens!

Bestuur EHBO vereniging Schagen